نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با مدیرعامل شرکت داروسازی باریج اسانس

در راستای حمایت از طرح هرخانه یک پایگاه سلامت رئیس، معاون غذا و دارو، معاون فنی معاونت بهداشتی و مسئول روابط عمومی دانشگاه با سرکار خانم حجازی، مدیرعامل شرکت داروسازی باریج اسانس و هیات همراه دیدار کردند.

در این نشیت مشترک پیرامون راه اندازی دانشکده داروسازی و ساختمان سلامتکده بحث و بررسی شد.

همچنین در ادامه، مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس آمادگی خود را در جهت حمایت همه جانبه طرح هرخانه یک پایگاه سلامت اعلام کرد.

لازم به ذکر است: طرح “هرخانه، یک پایگاه سلامت”به صورت پایلوت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان همزمان با سمنان و قزوین در حال اجرا ست.