صفحه اصلی > تحقیق و توسعه > مقايسه تأثير پماد ام‌جی و پماد آنتي هموروئيد موجود در بازار دارویی کشور در درمان علائم هموروئيد > 

مقايسه تأثير پماد ام‌جی و پماد آنتي هموروئيد موجود در بازار دارویی کشور در درمان علائم هموروئيد

دكتر محمدجعفر فره‌وش[1]، دكتر حسين شريفي[2]، دكتر محسن كاشانيان[3]، حسين اكبري[4]

خلاصه

هموروئيدها عبارتند از واريسي شدن شبكه وريدي ركتوم كه بر دو نوع داخلي و خارجي بوده و با ايجاد علائم مختلف موجب ناراحتي و مشكلات بيمار مي‌گردند. اين مطالعه به منظور تعيين تأثير پماد ام‌جی در درمان علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي‌هموروئيد اجرا گرديد. در طي يك كارآزمايي باليني دوسو بيخبر راندوم با كنترل پلاسبو پس از معاينه باليني، ركتوسكوپي و تعيين نوع و درجه هموروئيد، تعداد 67 بيمار مبتلا به هموروئيد انتخاب و بصورت تصادفي در 2 گروه درماني قرار گرفتند و بصورت دو سو بيخبر به يك گروه پماد ام‌جی و به گروه ديگر پماد آنتي هموروئيد داده شد تا 2 بار در روز هر بار يك اپليكاتور از راه ركتوم استفاده شود. بيماران پس از دو هفته از نظر تغيير درجه علائم مجدداً مورد بررسي قرار گرفتند و بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده نمرۀ شدت علائم تعیین گردید. در پايان مطالعه اطلاعات بدست آمده توسط نرم‌افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل و آزمونهاي آماري قرار گرفت. بر اساس نتايج اين بررسي در هر دو گروه تفاوت معني‌داري در كاهش خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، ميزان سنگيني مقعد، سوزش مقعد و تنسموس قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P=0.000). مصرف داروي گياهي بشدت باعث كاهش خارش مقعد شد (P=0.002). در حاليكه داروي آنتي هموروئيد كاهش کمتری در خارش مقعد ايجاد كرد (P=0.058). با تعيين ميانگين از كليه علائم قبل و بعد از درمان، درصد بهبودي با پماد ام جی بهتر بود. با در نظر گرفتن نتايج بنظر ميرسد پماد ام‌جی در برطرف نمودن علائم هموروئيد مؤثرتر است .

نتیجه‌گیری:

با توجه به اینکه در مصرف‌کنندگان پماد ام‌جی کاهش بیشتری در درد، خونریزی، خارش، تنسموس و سنگینی مقعد نسبت به مصرف‌‌کنندگان پماد آنتی‌‌هموروئید دیده شد و با توجه به اینکه هیچگونه عارضه‌ای در مصرف این دارو وجود ندارد، داروی ام‌جی برای درمان هموروئید پیشنهاد می‌گردد.[1] -عضو هيئت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص داخلي فوق تخصص گوارش

[2] - عضو هيئت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان، متخصص داخلي

[3] - واحد تحقيق و توسعه شركت داروسازي باريج اسانس

[4] - عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كاشان