آموزشگاه فنی و حرفه ای شرکت داروسازی باریج اسانس

آموزشگاه فنی و حرفه ای باریج در رشته های زیر کارآموز میپذیرد :

۱- پرورش دهنده (زراعت) گیاهان دارویی

۲- کاربر (فرآوری) گیاهان دارویی

۳- فروشنده گیاهان دارویی (عطاری و طب سنتی)

۴- عرقیات گیاهی و خواص آنها

۵- کشت و پرورش گل محمدی

تلفن تماس و ثبت نام : ۰۹۲۱۹۵۶۸۲۴۲

آدرس : کاشان بلوار صنعت دیبا ۱۴ ساختمان باریج اسانس ۱ واحد ۴