تداوم حضور شرکت داروسازی باریج اسانس به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان گیاهان دارویی ایران

مجمع عمومی انجمن گیاهان دارویی ایران در اوایل آذرماه 1398 به منظور انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل جلسه داد. در این جلسه پس از بررسی و رای‌گیری 9 عضو جدید هیات مدیره انجمن، 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل انتخاب شدند. شرکت داروسازی باریج اسانس به عنوان شرکت برتر و پیشتاز در صنعت گیاهان دارویی ایران و عضو فعال انجمن در این رای‌گیری شرکت کرد. در نهایت، سرکار خانم لاله حجازی مدیر عامل شرکت داروسازی  به عنوان عضو اصلی هیات مدیر انجمن گیاهان دارویی ایران انتخاب شدند.