معرفی محصولات کودک شرکت داروسازی باریج اسانس در مجتمع تجاری کاشان مال.

معرفی محصولات کودک شرکت داروسازی باریج اسانس در مجتمع تجاری کاشان مال.

شرکت داروسازی باریج اسانس از تاریخ 16 دی الی 30 دی ماه 1398 به معرفی محصولات کودک خود، کرم کودک، دنتی‌کید، کاف‌استاپ، اشتهاآور و لاکسا پلاس می‌پردازد. شما می‌توانید هر در این دو هفته از ساعت 17 الی 22 با مراجعه به غرفه باریج اسانس در مجتمع کاشان مال علاوه بر آشنا شدن با محصولات کودک در مسابقه این رویداد شرکت نمایید.