حضور سبز یکی دیگر از بازیکنان باریج اسانس در تیم ملی بانوان

حضور سبز یکی دیگر از بازیکنان باریج اسانس در تیم ملی بانوان

به دعوت کادر فنی تیم ملی والیبال بانوان، یکی دیگر از اعضای تیم والیبال باریج‌اسانس به ارودی تیم ملی ایران دعوت شدند. بدین‌ترتیب تعداد بازیکن‌های دعوت شده باریج‌اسانس به اردو تیم‌ ملی ایران به شش نفر رسیدند.
خانم‌ها نگین شیرتری، آیتک سلامت، ریحانه کریمی، فاطمه عنایت، هاله متقیان و مینا روستا اعضای دعوت شده تیم باریج اسانس به کمپ تیم ملی والیبال ایران هستند.