سمینار آموزشی فراورده‌های دامی شرکت داروسازی باریج‌اسانس

سمینار آموزشی فراورده‌های دامی شرکت داروسازی باریج‌اسانس در تاریخ پنج‌شنبه 5 دی ماه 1398 در محل اداره کل دامپزشکی مشهد برگزار شد. در این جلسه بیش از 100 نفر از متخصصین و فعالین حوزه دامپزشکی استان خراسان رضوی و شهر مشهد حضور به هم رساندند. در طول جلسه آموزشی شرکت داروسازی باریج‌اسانس مباحث تخصصی مهمی عنوان شدند. موضوعاتی نظیر باروری گاو‌ها و بیماری‌ها و عوامل موثر بر آن و بحث‌های آموزشی و تعاملی خوبی بین مدعوین و اساتید مطرح شدند. همچنین، در طی بحث‌های انجام شده مثال‌های داخلی و خارجی از این مسائل عنوان شد.
سپس، پرفسور نوری و آقای دکتر برزگر به معرفی محصولات دامپزشکی شرکت داروسازی باریج‌اسانس پرداختند. در ادامه محصول جدید، اورتیکس به همراه خواص و موارد مصرف آن، و محلول ليورتونيك باریج که برای سندروم کبد چرب تجویز می‌شود و محصول ضد اسهالِ زاتاسین باریج معرفی شدند. در ادامه محصول وتیزیم به عنوان ضدنفخ دام‌های بزرگ به حضار معرفی شد.