شرکت داروسازی باریج اسانس برنده سومین دوره جایزه بزرگمهر

سومین دوره جایزه بزرگمهر به همت انجمن مشاوران مدیریت ایران برگزار شد و شرکت داروسازی باریج اسانس برنده تندیس و لوح این دوره شد.

انجمن مشاوران مدیریت به عنوان عضو و نماینده شورای بین المللی موسسات مشاوره مدیریت (ICMCI) این جایزه را براساس الگوی جایزه بین المللی کنستانتین طراحی کرده و برندگان جایزه ملی بزرگمهر، نامزد جایزه بین المللی کنستانتین خواهند شد.
نخستین دوره جایزه مشاوره مدیریت در ایران نیز در سال 92 و امسال سومین دوره از آن برگزار شد.
جایزه بزرگمهر
در واقع نام جایزه همان «جایزه مشاوره مدیریت» است. در یکی از جلسات شورای راهبری جایزه، پیشنهادهای مختلفی برای نام خاص جایزه در این دوره مطرح شد. بزرگمهر، وزیر خسرو انوشیروان ساسانی بود که به مشاور خردمند آن دوران مشهور است و یکی از قدیمی ترین مشاوران مدیریت و به نوعی پیشکسوت محسوب می شود.

در سومین دوره از جایزه بزرگمهر شرکت داروسازی باریج اسانس برنده تندیس و لوح این دوره شد و خانم مهندس سارا حجازی، قائم مقام مدیر عامل آن را دریافت کردند.