قرعه‌کشی طرح زمستانی شرکت داروسازی باریج‌اسانس

قرعه‌کشی طرح فروش زمستانی شرکت باریج‌اسانس در روز دوشنبه 4 شهریور با حضور جمعی  از فعالین حوزه دارو، شرکت پخش بهستان، شرکت پخش داروگستر باریج، مدیر واحد توسعه برند شرکت داروسازی باریج‌اسانس، مهندس پرنور، مدیر واحد بازاریابی شرکت داروسازی باریج‌اسانس، مهندس زهرایی و مدیر واحد علمی شرکت داروسازی باریج‌اسانس، مهندس پایدار برگزار شد.

این مراسم در ابتدا در ساعت 20:30 با سخنرانی کوتاه مهندس پرنور آغاز شد و با قرعه‌کشی طرح زمستانی از بین مشتریان ویژه ادامه یافت. قرعه‌کشی طرح زمستانی توسط مهندس زهرایی و منهدس پایدار و با همراهی حضار انجام شد.

در این مراسم بیست نفر از شرکت‌کنندگان طرح فروش زمستانی باریج‌اسانس به قید قرعه برنده جوایز نفیس شدند.

 

 

مراسم قرعه‌کشی طرح زمستانی در ادامه با صرف شام و پذیرایی از حضار به پایان رسید.