مسابقات پرورش اندام جام احمد پایدار با حمایت شرکت باریج اسانس در کاشان

مسابقات پرورش اندام جام احمد پایدار در روز 11 بهمن 1398 با حمایت شرکت داروسازی باریج اسانس برگزار شد.

مسابقات پرورش اندام جام احمد پایدار با مشارکت ورزشکاران کاشان و حومه انجام شد. برگزیدگان این جام قهرمانی جواز حضور در مسابقات استان اصفهان را کسب نمودند.

شرکت داروسازی باریج اسانس به عنوان حامی ورزش حرفه‌ای کشور نیز به سهم خود در جام قهرمانی جام احمد پایدار شرکت نموده. شرکت باریج اسانس علاوه بر حمایت مادی و معنوی با عرضه داورهای و مکمل‌های دارویی مناسب ورزشکاران گامی بلند در جهت سلامت ورزشکاران حرفه‌ای برداشته است.