مسابقه شماره 24 تحقیق و توسعه

مسابقه شماره 24 تحقیق و توسعه

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
1. سوال

کدام گزینه نحوه تکثیر زردچوبه را بیان می کند؟

2. سوال

کدام یک از گزینه‌های زیر از مواد تشکیل‌دهنده مکمل‌های ورزشی نیست؟

3. سوال

اگر زمان زیادی را بیرون از خانه سپری میکنیم، کدام حیوان خانگی برای ما مناسبتر است؟

4. سوال

اگر زمان زیادی را بیرون از خانه سپری میکنیم، کدام حیوان خانگی برای ما مناسبتر است؟