نخستین همایش طب ایرانی با حضور شرکت داروسازی باریج‌اسانس در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد

نخستین همایش رایگان طب ایرانی با همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه تهران، دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن علمی طب سنتی ایران و حضور شرکت داروسازی باریج‌اسانس برگزار شد.

این همایش به‌ منظور تبیین ضرورت آشنایی پزشکان و به ‌عنوان یکی از شاخص‌ترین ارکان نظام سلامت و با ظرفیت‌های طب ایرانی در پیشگیری و درمان بیماری‌ها، پنج شنبه ۱۹ دی 1398 در محل سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
جایگاه طب سنتی و مکمل در ایران و جهان، دلائل لزوم احیا و آسیب‌شناسی طب ایرانی و اهمیت آشنایی تمامی پزشکان با آموزه‌های این مکتب غنی طبی به‌منظور ادغام خدمات تایید شده طب ایرانی در نظام سلامت، از عناوین مهم این همایش بود.
از دیگر برنامه‌های نخستین همایش طب ایرانی ارائه مباحث علمی توسط متخصصان طب سنتی ایرانی و طب مکمل و با امتیاز بازآموزی بود.

در این همایش یک روزه، شرکت داروسازی باریج‌اسانس با گروه داروهای طب سنتی مانند کپسول گرین فیت باریج، شربت لاکسی هرب باریج، شربت جالینوس باریج و… به طور فعال شرکت کرد و به معرفی داروهای خود در این گروه درمانی پرداخت.