نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با مدیرعامل شرکت داروسازی باریج اسانس

نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با مدیرعامل شرکت داروسازی باریج اسانس

در راستای حمایت از طرح هرخانه یک پایگاه سلامت رئیس، معاون غذا و دارو، معاون فنی معاونت بهداشتی و مسئول روابط عمومی دانشگاه با سرکار خانم حجازی، مدیرعامل شرکت داروسازی باریج اسانس و هیات همراه دیدار کردند.

در این نشیت مشترک پیرامون راه اندازی دانشکده داروسازی و ساختمان سلامتکده بحث و بررسی شد.

همچنین در ادامه، مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس آمادگی خود را در جهت حمایت همه جانبه طرح هرخانه یک پایگاه سلامت اعلام کرد.

لازم به ذکر است: طرح “هرخانه، یک پایگاه سلامت”به صورت پایلوت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان همزمان با سمنان و قزوین در حال اجرا ست.