واحد رگولاتوری

واحد رگولاتوری به منظور بررسی قوانین و مقررات داخلی و خارجی برای ثبت فرآورده های دارویی گیاهی انسانی و دامی، آرایشی بهداشتی و مکمل ها تاسیس شده است. در حقیقت شناسنامه یک محصول در این واحد تدوین می شود.

چکیده فعالیت‌های واحد رگولاتوری:

  •  مستندسازی تمام پرونده های مد نظر بر اساس فرمت DMF، PMF، PIF و CTD برای داروها به زبان انگلیسی
  • مشخص سازی اطلاعات جمع آوری شده مطابق قوانین و مقررات کشور مربوطه
  • به روز رسانی اطلاعات و داده های پیش بالینی، بالینی، اثربخشی و ایمنی
  • ارائه پاسخ و مستندات لازم به کارشناسان مربوطه در زمان مشخص شده.
  • بازنگری و تایید اطلاعات مونوگراف، لیبل و مستندات محصول نهایی