کمک به برطرف شدن علائم کولیک شیرخواران،
تجمع گاز در معده و سکسه

دارا بودن مواد موثره بابونه، رازیانه، بادرنجبویه و زنجبیل

بدون هیچگونه عارضه جانبی

GIF

تولید شده از مرغوبترین مواد اولیه گیاهی

بدون هرگونه ماده شیمیایی

مهار روند تخمیر در روده و کاهش درد کودک

پزشکان چه می گویند؟

مواد موثره بی بی کولیک باریج

بابونه

بابونه به علت دارابودن ترکیبات فلاونوئیدی بویژه آپی ژنین و بیزابولول دارای اثرات آنتی اسپاسمودیک قابل توجه روی عضلات صاف روده است و ویژگی مهم دیگر آن اثر آرام بخشی بابونه است که برای شیرخوار مبتلا به کولیک بسیار مفید است.

رازیانه

رازیانه ضدنفخ و آنتی اسپاسمودیک است و موجب تنظیم فلور میکروبی روده شده و روند تخمیر در روده را مهار می کند.

بادرنجبویه

بادرنجبویه به علت داشتن ترکیبات فلاونوئیدی مخصوصاً آپی ژنین، دارای اثرات آنتی اسپاسمودیک روی عضلات صاف روده است. همچنین اثرات ضدالتهابی، آرامبخش و ضداضطراب آن بخوبی شناخته شده است.

زنجبیل

ترکیبات زنجبیل به همراه جینجرول و شُگاوُل تأثیر معنی داری در افزایش اثربخشی نسبی هضم، جذب به دنبال یبوست و نفخ شکم در دستگاه گوارش دارند.