فرم های خام

در این قسمت میتوانید فرم های خام را به صورت آنلاین تکمیل نمایید و یا اینکه به شیوه ی قدیمی PDF فرم ها را دریافت کرده و به صورت دستی تکمیل نموده و ارسال کنید.

توجه فرمایید که شدیدا توصیه میشود که فرم ها را به صورت آنلاین تکمیل فرمایید تا کارشناسان و متخصصین باریج بتوانند سریعتر و موثر تر درخواست شما را پردازش نمایند.