فرم نظر سنجی از مشتریان آزمایشگاه

برای راحتی بیشتر شما این فرم به صورت آنلاین تهیه شده است و شما میتوانید با تکمیل آن اطلاعات را به دست کارشناسان باریج برسانید.

همچنین در صورتی که تمایل دارید به سبک قدیم فرم را به صورت PDF دریافت نمایید اینجا کلیک کنید