اطلاع قانونی

شرکت داروسازی باریج اسانس ، سهامی خاص به آدرس : جاده کاشان به مشهد اردهال،‌ کیلومتر ۴۴

شماره ثبت : ۱۰۲۸
شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۱۶۲۵۵۵

شرکت داروسازی باریج اسانس ، اولین شرکت داروسازی دانش بنیان در ایران

شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۲ (صنعتی)

دسته فناوری : داروهای پیشرفته

تاریخ تایید : ۹۵/۰۷/۱۰