واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی باریج اسانس

واحد تحقیق و توسعه باریج اسانس در سال ۱۳۸۰ با هدف ایجاد داروهای تخصصی و تحقیقات پیشرفته در مورد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی با تمرکز بر تولید محصول با کیفیت بیشتر و همچنین استفاده و تاکید بر مصرف گیاهان بومی ایران و همچنین احیای طب سنتی ایرانی تاسیس شد. در این واحد تا کنون 250 مقاله علمی در مجلات و نشریات مختلف چاپ شده است و همچنین نشریه اختصاصی تحقیقو توسعه تاکنون در ۵ شماره نشر شده و به دست مخاطبان مختلف شرکت داروسازی باریج اسانس قرار گرفته است.