گروه میکروبیولوژی شرکت داروسازی باریج اسانس

میکروبیولوژی دانش مطالعه موجودات بسیار کوچکی است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست. کنترل و ریشه‌‏کنی بیماری­‌های عفونی، همچنان به‌عنوان مهمترین هدف میکروبیولوژیست­‌ها باقی مانده است. امروزه به جرات می‏‌توان گفت که قدرت میکروبیولوژی در سودرسانی به سلامت انسان­‌ها و جانوران و زندگی در اوج خود قرار گرفته است. با ظهور داروهای شیمیایی و بیولوژیک، نقش و اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سلامت بشر، در معرض فراموشی قرار گرفت. امّا با گذشت زمان، استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل ‌توجهی روبه رو شد.

با توجه به اهمیت روز‏افزون توصیه استفاده از گیاهان دارویی و جایگزینی تدریجی داروهای شیمیایی بوسیله آن­ها و ظهور سویه‏‌های میکروبی مقاوم به دارو و عدم اثربخشی آنتی بیوتیک‌­های شیمیایی جهت مبارزه با این سویه‏‌ها، تحقیق در زمینه جایگزینی مواد شیمیایی با گیاهانی با اثر ضدمیکروبی بیشتر در دستور کار این واحد قرار دارد.

گیاهان دارویی بهترین منبع برای استخراج انواع داروها است. داروهای گیاهی از زمان­‌های بسیار دور، اساس درمان بیماری­‌ها را تشکیل داده‌‏اند. اگرچه طی یک قرن گذشته تولید و استفاده از داروهای شیمیایی گسترش یافته است. اما هنوز از گیاهان دارویی در اشکال مختلف دارویی استفاده می‏‌شود.

اسانس­‌ها و عصاره­‌های گیاهی دارای طیف وسیعی از فعالیت­‌های فارماکولوژی نظیر خواص ضدالتهابی، ضد اسپاسمی، خلط آوری، ادرار آوری، صفرا‏آوری، بادشکنی و خواص ضدعفونی کنندگی است. به غیر از این موارد کشف گیاهان جدید و دسترسی به کاربردهای نوین به عنوان داروهای کمکی در درمان‌­های شیمیایی بار دیگر توجه محققان را به پژوهش بیشتر، در زمینه گیاهان دارویی برانگیخته است.

اهداف پژوهشی و فعالیت­‌های این گروه عبارت است از:
 • ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس‌­ها و عصاره­‌ها و مواد موثر گیاهی بر علیه میکروارگانیسم‏‌های مختلف (باکتری، قارچ و مخمر)
 • ارزیابی کارایی گیاهان دارویی در شکل فرمول نهایی در مدل‏‌های حیوانی عفونی
 • بررسی میزان اثر اسانس­‌ها و عصاره­‌های گیاهی بر کارایی آنتی بیوتیک­‌ها در سویه‌های مقاوم به دارو
 • به‌کارگیری اسانس و عصاره و مواد موثره­ی گیاهان انحصاری ایران جهت تولید آنتی‌بیوتیک جدید در درمان بیماری­‌های عفونی
 • بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی اسانس‌­ها و عصاره‌‏های گیاهی
 • کلونینگ و بیان ژن
 • کنترل میکروبی فرآورده‌‏های آرایشی – بهداشتی، دارویی
 • تست مبارزه‌ای جهت ارزیابی کارایی ماده محافظ ضدمیکروبی در فرآورده‌‏های دارویی
 • آزمون شمارش میکروبی باکتری‏‌های گرم منفی مقاوم به صفرا
 • آزمون شمارش میکروبی مخمر کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans)
 • آزمون میکروبی شناسایی گونه‌‏های کلستریدیوم (Clostridium spp.)
 • آزمون میکروبی شناسایی باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli)
 • آزمون شمارش کلی قارچ و مخمر
 • آزمون میکروبی شناسایی سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa)
 • آزمون میکروبی شناسایی باکتری سالمونلا  (Salmonella)
 • آزمون میکروبی شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس  (Staphylococcus aureus)
 • سایر امور محوله در رابطه با میکروبیولوژی گیاهان دارویی

عناوین مقالات

References

Mahboubi, M., Kazempour, N. (2009). The antimicrobial activity of essential oil from Perovskia abrotanoides karel and its main components. Indian journal of pharmaceutical sciences, 71, 343-347.

Mahboubi, M., Memar Kermani, M., Karbasi Zadeh, H. (2017). Main ingredients in herbal formulation may act as preservative agent. Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs), 8,116-120.

Mahboubi, M., Heidarytabar, R., Mahdizadeh, E., Hosseini, H. (2017). Antimicrobial activity and chemical composition of Thymus species and Zataria multiflora essential oils. Agriculture and Natural Resources, 51, 395-401.

Mahdizadeh, E., HeidaryTabar, R., Mahboubi, M. (2017). Iranian propolis ethanol extract against Staphylococcus aureus infection in wound mice model. The Journal of Microbiology. Biotechnology and Food Sciences, 7, 124-127.

Mahboubi, M. (2008). Antifungal activity of essential oils from Zataria multiflora, Rosmarinus officinalis, Lavandula stoechas, Artemisia sieberi Besser and Pelargonium graveolens against clinical isolates of Candida albicans. Pharmacol Mag, 4, 15-18.