فرصت‌های شغلی در باریج

 • مرحله اول

  ارسال رزومه

  ابتدا باید رزومه خود را به دست ما برسانید

 • مرحله دوم

  بررسی و تماس

  کارشناسان ما تمامی رزومه های رسیده را به دقت مطالعه میکنند و با افراد واجد شرایط تماس میگیرند

  مرحله دوم

 • مرحله سوم

  مصاحبه اولیه

  پس از اینکه با شما تماس گرفته شد باید به مصاحبه با مدیر مربوطه خود بیایید

 • مرحله چهارم

  مصاحبه نهایی

  پس از مصاحبه و تایید شما توسط مدیر بالاسریتان باید مصاحبه نهایی را با مدیرعامل مجموعه انجام دهید

  مرحله چهارم

 • مرحله پنجم

  شروع به کار

  تبریک ! شما پذیرفته شدید و باید مدارک خود را آماده کرده و به خانواده باریج بپیوندید