استخدام در باریج

عناوین شغلی مورد نیاز

تاریخ انتشار آگهی 29/09/1399

تاریخ انتشار آگهی جذب 9 مهر 1399

تاریخ انتشار آگهی جذب 24 شهریور 1399

موقعیت‌های شغلی زیر فقط در تهران است

تاریخ انتشار آگهی جذب 18 شهریور 1399 مهلت ارسال تا 15 مهر  1399

موقعیت‌های شغلی زیر فقط در کاشان است

 • مرحله اول

  ارسال رزومه

  ابتدا باید رزومه خود را به دست ما برسانید

 • مرحله دوم

  بررسی و تماس

  کارشناسان ما تمامی رزومه های رسیده را به دقت مطالعه میکنند و با افراد واجد شرایط تماس میگیرند

  مرحله دوم

 • مرحله سوم

  مصاحبه اولیه

  پس از اینکه با شما تماس گرفته شد باید به مصاحبه با مدیر مربوطه خود بیایید

 • مرحله چهارم

  مصاحبه نهایی

  پس از مصاحبه و تایید شما توسط مدیر بالاسریتان باید مصاحبه نهایی را با مدیرعامل مجموعه انجام دهید

  مرحله چهارم

 • مرحله پنجم

  شروع به کار

  تبریک ! شما پذیرفته شدید و باید مدارک خود را آماده کرده و به خانواده باریج بپیوندید