نیروی انسانی باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس همواره ایجاد اشتغال و استفاده از سرمایه های انسانی مناطق مختلف کشور را در دستور کار خود قرار داده است. در حال حاضر بیش از 1000 نفر در شرکت داروسازی باریج اسانس و شرکت های وابسته با سطح تحصیلات مختلف مشغول به کار هستند.

در شرکت داروسازی باریج اسانس 145 نفر با تحصیلات لیسانس تا دکتری و تعداد 191 نفر با تحصیلات فوق دیپلم و پایین تر در کارخانه و دفاتر مختلف شرکت در سراسر ایران مشغول به کار هستند.