گروه میکروبیولوژی شرکت داروسازی باریج اسانس

میکروبیولوژی دانش مطالعه موجودات بسیار کوچکی است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نمی‏‎باشند. کنترل و ریشه‏کنی بیماریهای عفونی، همچنان بعنوان مهمترین هدف میکروبیولوژیستها باقی مانده است. امروزه به جرات می‏توان گفت که قدرت میکروبیولوژی در سود رسانی به سلامت انسانها و جانوران و زندگی در اوج خود قرار گرفته است. با ظهور داروهای شیمیایی و بیولوژیک، نقش و اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سلامت بشر، در معرض فراموشی قرار گرفت. امّا با گذشت زمان، استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل‌توجهی روبرو شد.

با توجه به اهمیت زور‏افزون توصیه استفاده از گیاهان دارویی و جایگزینی تدریجی داروهای شیمیایی بوسیله آنها و ظهور سویه‏های میکروبی مقاوم به دارو و عدم اثربخشی آنتی بیوتیکهای شیمیایی جهت مبارزه با این سویه‏ها تحقیق در زمینه جایگزینی مواد شیمیایی با گیاهانی با اثر ضدمیکروبی بیشتر در دستور کار این واحد قرار دارد.

گیاهان دارویی بهترین منبع برای استخراج انواع داروها می باشند. داروهای گیاهی از زمانهای بسیار دور، اساس درمان بیماریها را تشکیل داده‏اند. اگرچه طی یک قرن گذشته تولید و استفاده از داروهای شیمیایی گسترش یافته است. اما هنوز از گیاهان دارویی در اشکال مختلف دارویی استفاده می‏شود.

اسانسها و عصاره های گیاهی دارای طیف وسیعی از فعالیتهای فارماکولوژی نظیر خواص ضدالتهابی، ضداسپاسمی، خلط آوری، ادرار آوری، صفرا‏آوری، بادشکنی و خواص ضدعفونی کنندگی می‏باشند. به غیر از این موارد کشف گیاهان جدید و دسترسی به کاربردهای نوین به عنوان داروهای کمکی در درمانهای شیمیایی بار دیگر توجه محققان را به پژوهش بیشتر، در زمینه گیاهان دارویی برانگیخته است.

اهداف پژوهشی این گروه عبارت است از:

ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانسها و عصاره ها و مواد موثر گیاهی بر علیه میکروارگانیسم‏های مختلف (باکتری، قارچ و مخمر)

ارزیابی کارایی گیاهان دارویی در شکل فرمول نهایی در مدل‏های حیوانی عفونی

بررسی میزان اثر اسانسها و عصاره های گیاهی بر کارایی آنتی بیوتیکها در سویه های مقاوم به دارو

به کارگیری اسانس و عصاره و مواد موثره گیاهان انحصاری ایران جهت تولید آنتی بیوتیک جدید در درمان بیماریهای عفونی

بررسی خواص آنتی اکسیدانی اسانسها و عصاره‏های گیاهی

کلونینگ و بیان ژن

کنترل میکروبی فرآورده‏های آرایشی – بهداشتی، دارویی

تست مبارزه‌ای جهت ارزیابی کارایی ماده محافظ ضدمیکروبی در فرآورده‏های دارویی

آزمون شمارش میکروبی باکتری‏های گرم منفی مقاوم به صفرا

آزمون شمارش میکروبی مخمر کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans)

آزمون میکروبی شناسایی گونه‏های کلستریدیوم (Clostridium sp)

آزمون میکروبی شناسایی باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli)

آزمون شمارش کلی قارچ و مخمر

آزمون میکروبی شناسایی سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa)

آزمون میکروبی شناسایی باکتری سالمونلا (Salmonella)

آزمون میکروبی شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus)

سایر امور محوله در رابطه با میکروبیولوژی گیاهان دارویی

بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در کلیه مراحل پژوهشی در جهت توسعه