طب سنتی که اصالتا شناسنامه ای کاملا ایرانی دارد و در جوامع پزشکی بین المللی به نام Traditional Iranian Medicine نام گذاری میشود، با دیدگاه خاص و منحصر به فردی به انشان مینگرد. این مکتب از پزشکی با وجودی که قدمت بسیار بالایی دارد، اما هنوز در بسیاری هزار سال قبل باز میگردد چنانکه مورخ ۱۰ از موارد به عنوان روش برتر در پزشکی شناخته شده است. تاریخچپه طب سنتی ایران به حدود طب، آقای سیریل نقل کرده است که : (( پزشکی قبل از طب یونانی وجود داشته است و ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شده را به یونانیان تعلیم دادند و در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بود.))

از ستارگان طب سنتی ایران میتوان به دانشمندانی مانند بوعلی سینا، رازی، علی بن ربن طبری، علی بی عباس اهوازی، ابن ابی الصادق قرن هدایت دانشگاه های طب شرق و غرب کرده ی ۸نیشابوری، سید اسماعیل جرجانی و عماد الدین محمود شیرازی اشاره کرد که در طول زمین را بر عهده داشتند. بخش عمده تقسیم نمود.۲به طور کلی طب سنتی ایران را میتوان به – طب سنتی مکتوب، که شامل هزاران مجلد میشود که در زمینه های تخصصی توسط دانشمندان و حکیم های بزرگی مانند بو علی ۱ سینا، ذکریای رازی و … تالیف شده است. – طب سنتی شفاهی که شامل اطلاعات و درمان هایی است که سینه به سینه و نسل به نسل به ما منتقل شده است و به دلیل اینکه ۲ کشور ما از سابقه تاریخی بسیار طولانی و تنوع اقوام، نژاد ها و زبان ها و اقلیم های مختلفی برخوردار میباشد، این بخش از طب سنتی نیز از اهمیت و اعتبار فراوانی برخوردار میباشد. اگر تمایل دارید که بیشتر با طب سنتی ایرانی آشنا شوید و مسائلی مانند طبع و مزاج و … را بیشتر و بهتر متوجه شوید در مقاله های بعد با ما همراه باشید.